ARCimaging

Artistic, Realistic & Conseptual imaging

טל : 050-7417273 | info@arcimaging.co.il : דואל

Site Searchתהליך יצירת ההדמיה

תהליך הפקת הדמיה בתלת מימד מורכב מארבעה שלבים עיקריים, מידול, טקסטורה, תאורה ולבסוף רנדור.


מידול: בשלב המידול אנו קובעים את צורתו של המודל. בעזרת אין ספור כלים נוכל לייצר מודלים בכל צורה ובכל מצב צבירה. את המודל אנו מפיקים באמצעות הנתונים המגיעים מהלקוח. אפשר שהנתונים יגיעו כרישום, קבצי CAD או SOLID. אנו יכולים לקרוא את כל סוגי הקבצים ומכל תוכנה שהיא.


טקסטורה (חומרים): שלב הטקסטורה הוא השלב בו אנו קובעים מאיזה חומר מיוצר המודל שלנו, מה צבעו, המרקם שלו והאופן בו הוא מחזיר אור (השתקפות ושקיפות). ניתן באמצעות הגדרה נכונה של פרמטרים לחקות כל חומר בטבע. עבודה מקצועית עם חומרים תהפוך את המודל למעניין ותמשוך את תשומת ליבו של המתבונן.


תאורה: מלבד הדרך בה התאורה יכולה להשפיע רבות על החומרים בהם אנו משתמשים, התאורה יוצרת אווירה ומשפיעה על תחושותיו של המתבונן. התאורה מאפשרת לנו ליצור אווירה דרמתית, שמחה, חמה או קרה הכול בהתאם לאופן בו נרצה להציג את המודל.


רנדור: שלב הרנדור הוא השלב בו המחשב הופך את כל מה שהגדרנו לתמונה או סרטון (סרטון למעשה מורכב מתמונות רבות המוצגות אחת אחרי השנייה). בשלב הרנדור אנו קובעים את איכות התמונה המבוקשת ואת גודלה, בהתאם להגדרות אילו תהליך הרנדור יכול להתארך כמספר שניות עד שעות ואף ימים עבור סרטון. בעזרת הניסיון הרב שצברנו ובעזרת מערכת מחשוב חזקה אנו מצליחים לצמצם את זמן הרנדור למינימום האפשרי.


כמובן שישנם שלבים נוספים ולכל פרויקט ולכל לקוח יש את המורכבות והייחודיות שלו.


מקווים שמאמר זה היה לכם לעזר ובמידה וישנם שאלות אנא צרו קשר.


הצעה מיוחדת להדמיה אדריכלית לאילו הבונים את בית חלומותיהם.